Uudistava pedagogiikka

Uudistava ammattipedagogiikka – 14 op

Hanke on päättynyt 31.12.2019. Kiitos kaikille osallistuneille!

Hankkeen tavoitteena oli tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään oppimisen pedagogisia käytäntöjä. Lähtökohtana olivat ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset, reformin toimeenpano ja tunnistetut kohderyhmän osaamistarpeet. Osallistujien ammattipedagogisia taitoja kehitettiin sekä teoreettisen tiedon käsittelyn avulla että kokeilemalla ja tuottamalla oppimisympäristöihin, henkilökohtaistamiseen, tiimi- ja verkostotoimintaan sekä työelämäyhteistyöhön monipuolisia malleja ja menetelmiä.

KOHDERYHMÄ
Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö ja esimiehet.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Uudistava ammattipedagogiikka hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää oppimisen pedagogisia käytäntöjä. Osallistujia tuettiin selvittämään ja kehittämään uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollistamia oppimisympäristöjä ja niiden merkitystä ammattiin oppimisessa. Hankkeen avulla parannettiin koulutuksen järjestäjien henkilökohtaistamisprosessia sekä tiimeissä ja verkostoissa toimimista. Lisäksi osallistujia tuettiin toimimaan reformin edellyttämissä pedagogisissa tehtävissä työpaikalla ja syventämään työelämäosaamista.

SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT
Toteutus sisälsi neljä koulutusosiota, jotka lisäsivät osallistujien pedagogista, johtamis-, verkosto- ja yhteistyöosaamista. Taitoja kehitettiin teoreettisen tiedon käsittelyn avulla myös kokeilemalla ja tuottamalla oppimisympäristöihin, henkilökohtaistamiseen, tiimi- ja verkostotoimintaan sekä työelämäyhteistyöhön monipuolisia malleja ja menetelmiä.

OHJELMAN OSIOT

  • Uudistavat ammattipedagogiset menetelmät, 3 op
  • Henkilökohtaistaminen ammattipedagogiikan perustana, 3 op
  • Opettaja oman ammattialansa verkostojen toimijana, 3 op
  • Työelämäpedagogiikka, 5 op
     

HINTA
Koulutus oli Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

 

Uutiset