Uudistava pedagogiikka

Uudistava ammattipedagogiikka – 14 op

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään oppimisen pedagogisia käytäntöjä. Lähtökohtana ovat ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset, reformin toimeenpano ja tunnistetut kohderyhmän osaamistarpeet. Osallistujien ammattipedagogisia taitoja kehitetään sekä teoreettisen tiedon käsittelyn avulla että kokeilemalla ja tuottamalla oppimisympäristöihin, henkilökohtaistamiseen, tiimi- ja verkostotoimintaan sekä työelämäyhteistyöhön monipuolisia malleja ja menetelmiä.

KOHDERYHMÄ
Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö ja esimiehet.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Uudistava ammattipedagogiikka hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää oppimisen pedagogisia käytäntöjä. Osallistujia tuetaan selvittämään ja kehittämään uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollistamia oppimisympäristöjä ja niiden merkitystä ammattiin oppimisessa. Hankkeen avulla parannetaan koulutuksen järjestäjien henkilökohtaistamisprosessia sekä tiimeissä ja verkostoissa toimimista. Lisäksi osallistujia tuetaan toimimaan reformin edellyttämissä pedagogisissa tehtävissä työpaikalla ja syventämään työelämäosaamista.

SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT
Toteutus sisältää neljä koulutusosiota, jotka lisäävät osallistujien pedagogista, johtamis-, verkosto- ja yhteistyöosaamista. Taitoja kehitetään teoreettisen tiedon käsittelyn avulla myös kokeilemalla ja tuottamalla oppimisympäristöihin, henkilökohtaistamiseen, tiimi- ja verkostotoimintaan sekä työelämäyhteistyöhön monipuolisia malleja ja menetelmiä.

OHJELMAN OSIOT

  • Uudistavat ammattipedagogiset menetelmät, 3 op
  • Henkilökohtaistaminen ammattipedagogiikan perustana, 3 op
  • Opettaja oman ammattialansa verkostojen toimijana, 3 op
  • Työelämäpedagogiikka, 5 op
     

HINTA
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.