Koulutuksen sisältö

 • Uudistavat ammattipedagogiset menetelmät, 3 op

         Koulutusosiossa tuettiin ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään oppimisen
         pedagogisia käytäntöjä.

         Osio toteutettiin pääosin verkkotyöskentelynä (mm. sähköinen oppimisalusta, webinaarit, skype-ohjaus,
         ohjaukselliset verkkovartit).

 • Henkilökohtaistaminen ammattipedagogiikan perustana, 3 op

  Osiossa tuettiin ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään koulutuksen järjestäjän
  henkilökohtaistamisprosessia ja HOKSin laadintaa.

  Osion toteutus sisälsi lähipäiviä, verkossa työskentelyä sekä kehittämistehtävän.

 • Opettaja oman ammattialansa verkostojen toimijana, 3 op

          Osion tavoitteena oli tukea osallistujia kehittämään tiimityötä ja verkostoissa toimimista.
          Toteutus sisälsi lähipäiviä, verkossa työskentelyä ja kehittämistehtävän.

 • Työelämäpedagogiikka, 5 op

  Tavoitteena oli tukea osallistujia toimimaan reformin edellyttämissä pedagogisissa tehtävissä työpaikalla ja
  syventämään työelämäosaamista.

  Osion aloitusta edelsi ennakkotehtävä, jossa työelämäpedagogisen osaamiskartan avulla (eHR.fi) kartoitetiin sekä
  osallistujan että organisaation nykyinen ja tavoiteltava osaaminen. Viimeisenä lähipäivänä osallistujat esittelivät
  kehittämistehtävänsä.