Koulutuksen sisältö

 • Uudistavat ammattipedagogiset menetelmät, 3 op

         Koulutusosiossa tuetaan ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään oppimisen
         pedagogisia käytäntöjä.

         Osio toteutetaan pääosin verkkotyöskentelynä (mm. sähköinen oppimisalusta, webinaarit, skype-ohjaus,
         ohjaukselliset verkkovartit).

 • Henkilökohtaistaminen ammattipedagogiikan perustana, 3 op

  Osiossa tuetaan ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään koulutuksen järjestäjän
  henkilökohtaistamisprosessia ja HOKSin laadintaa.

  Osion toteutus sisältää lähipäiviä, verkossa työskentelyä sekä kehittämistehtävän.

 • Opettaja oman ammattialansa verkostojen toimijana, 3 op

          Osion tavoitteena on tukea osallistujia kehittämään tiimityötä ja verkostoissa toimimista.
          Toteutus sisältää lähipäiviä, verkossa työskentelyä ja kehittämistehtävän.

 • Työelämäpedagogiikka, 5 op

  Tavoitteena on tukea osallistujia toimimaan reformin edellyttämissä pedagogisissa tehtävissä työpaikalla ja
  syventämään työelämäosaamista.

  Osion aloitusta edeltää ennakkotehtävä, jossa työelämäpedagogisen osaamiskartan avulla (eHR.fi) kartoitetaan sekä
  osallistujan että organisaation nykyinen ja tavoiteltava osaaminen. Viimeisenä lähipäivänä osallistujat esittelevät
  kehittämistehtävänsä.